BẮN SÚNG - ĐẠI HỔI THỂ THAO TOÀN QUỐC 2018

Trung tâm HL TT QG - Hà Nội. 25.11 - 03.12.2018
 
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL
           
 CN  25.11  08:00  Đón tiếp các đoàn    
     08:00  Tập luyện các tuyến    
     09:00  Họp trọng tài    
           
 T2  26.11  08:00  Họp trọng tài    
     09:00  Họp BTC - Trưởng đoàn    
     09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu    
           
 T3  27.11  08:00  Khai mạc    
     10:00  10m Súng trường hơi nam    
       10m Súng trường hơi nam - Chung kết    
     10:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    
           
 T4  28.11  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    
       10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Chung kết    
     09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    
       10m Súng ngắn hơi nữ    
       10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết     
     09:00  Đĩa bay Skeet nữ    
       Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết    
           
 T5  29.11  09:00  10m Súng ngắn hơi nam    
       10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    
     09:00  50m Súng trường nằm nữ    
     09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    
       10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - Chung kết    
     09:00  Đĩa bay Skeet nam    
       Đĩa bay Skeet nam - Chung kết    
           
 T6  30.11  09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    
       50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    
     09:00  Đĩa bay Trap nữ    
       Đĩa bay Trap nữ - Chung kết    
           
 T6  01.12  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    
     09:00  10m Súng trường hơi nữ    
       10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    
     09:00  Đĩa bay Trap nam    
       Đĩa bay Trap nam - Chung kết    
           
 T7  02.12  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    
     09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    
       25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    
     09:00  50m Súng trường nằm nam    
     09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    
       Đĩa bay Double Trap nữ - Chung kết    
           
 CN  03.12  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    
     09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    
       50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    
     09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    
       25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    
     09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    
           
 T2  04.12  09:00  Bế mạc