CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA - 2018

 

       Nhật ký    
       Tổng hợp thành tích giải    
       Kỷ lục mới - 9 *-----.........---------    
       HUY CHƯƠNG    
           
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL*
           
 CN  18.03  09:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
     09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
           
 T2  19.03  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  **  pdf
     09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  **  pdf
     09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
     09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
           
 T5  22.03  08:30  10m Súng ngắn hơi nam  *  pdf
     09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
     09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
     09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
           
 T6  23.03  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
     09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
     09:00  50m Súng trường 3x20 nữ  *  pdf
           
 T7  24.03  08:30  10m Súng trường hơi nữ  **  pdf
     08:30  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
     08:30  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
     08:30  50m Súng trường 3x40 nam  *  pdf
           
 CN 25.03  08:30  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
     11:00  Bế mạc, trao thưởng    
           
           
      Giờ thông báo là giờ bắn tính điểm