CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI - CHN 2019

Bắc Kinh, Trung Quốc, 21.04 - 29.04.2019
 
   Đội tuyển Việt Nam tham dự  
     
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KLQG.mới   ↓
           
 T3 23.04 08:00 10m Súng trường hơi nữ - 1    
    08:00 50m Súng trường 3 tư thế nam - 1    
    10:00 10m Súng trường hơi nữ - 2    
    11:35 50m Súng trường 3 tư thế nam - 2    
    12:10 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết     
           
 T4 24.04 08:00 10m Súng ngắn hơi nữ - 1    
    08:00 50m Súng trường 3 tư thế nam     
    10:00 10m Súng ngắn hơi nữ - 2    
    12:10 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết     
    13:30 50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết     
           
 T5 25.04 08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 1    
    08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1    
    09:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 2    
    11:20 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết     
    12:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 1    
    13:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 2    
    15:20 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết     
           
 T6 26.04 08:00 10m Súng trường hơi nam - 1    
    08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 2    
    10:00 10m Súng trường hơi nam - 1    
    12:10 10m Súng trường hơi nam - Chung kết     
    13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết     
           
 T7 27.04 08:00 10m Súng ngắn hơi nam - 1    
    08:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 1    
    08:00 25m Súng ngắn thể thao nữ - 1    
    10:00 10m Súng ngắn hơi nữ - 2    
    11:35 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 2    
    12:10 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết     
           
CN 28.04 08:00 25m Súng ngắn thể thao nữ - 2    
    08:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ     
    11:30 25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết     
    13:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết