CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI - GER 2018

   Đội tuyển Việt nam tham dự  
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG  KL  Ký hiệu
             
T5 24.05 13:45 10m Súng trường hơi nữ    pdf  AR60W
    13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam - 1 CHN  pdf  FR3X40
    17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam - 2 RUS  pdf  FR3X40
    18:30 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    pdf  AR60WF
             
T6 25.05 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf  SPW
    13:45 10m Súng ngắn hơi nam    pdf  AP60
    13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf  FR3X40
    17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết  CHN  pdf  FR3X40F
    19:15 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  UKR  pdf  AP60F
    20:45 25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    pdf  SPWF
             
T7 26.05 13:45 10m Súng trường hơi nam    pdf  AR60
    13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 1  IND-CHN  pdf  R3X40
    17:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 2  RUS  pdf  R3X40
    18:15 10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf  AR60F
             
CN 27.05 13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf  RPF
    13:45 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf  AP60W
    13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ  2 CHN  pdf  R3X40
    1730 50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    pdf  R3X40F
    19:15 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf  AP60WF
    21:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf  RPFF
             
T2 28.05 13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    pdf  ARMIX
    16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  UKR  pdf  APMIX
    17:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf  ARMIXF
    20:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf  APMIXF