CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI - GER 2019

Munich, Đức. 24.05 - 31.05.2019

 

     
   HUY CHƯƠNG  
     

------------------------------------------------------------------------------------------------

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KL QG  
         mới  
CN 26.05 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ - 1    
    13:45 10m Súng trường hơi nữ - 1    
    13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam - 1    
    16:00 10m Súng trường hơi nữ - 2    
    17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam - 2    
    18:30 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    
           
T2 27.05 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ - 2    
    13:45 10m Súng ngắn hơi nam - 1    
    13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam    
    16:16 10m Súng ngắn hơi nam - 2    
    17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    
    19:15 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    
    20:45 25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    
           
T3 28.05 13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1    
    13:45 10m Súng trường hơi nam - 1    
    13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 1    
    16:00 10m Súng trường hơi nam - 2    
    17:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 2    
    18:15 10m Súng trường hơi nam - Chung kết    
           
T4 29.05 13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 2    
    13:45 10m Súng trường hơi nữ - 1    
    13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ    
    16;15 10m Súng ngắn hơi nữ - 2    
    17:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    
    19:15 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    
    22:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    
           
T5 30.05 13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 1    
    15:15 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 2    
    16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 1    
    17:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết    
    18:15 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 2    
    20:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết    
           
           
           
           

------------------------------------------------------------------------------------------------