CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI - GER 2019

Munich, Đức. 24.05 - 31.05.2019

   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

NGÀY GIỜ NỘI DUNG   KLQG
         mới  
C.nhật 13:45 10m Súng trường hơi nữ      pdf
26.05   10m Súng trường hơi nữ - MQS      pdf
    10m Súng trường hơi nữ - Chung kết   Live  pdf
           
  13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam - 1      pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam - 2      pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam - MQS      pdf
           
Thứ 2 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ      pdf
27.05   25m Súng ngắn thể thao nữ - MQS      pdf
    25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết      pdf
           
  13:45 10m Súng ngắn hơi nam      pdf
    10m Súng ngắn hơi nam - MQS      pdf
    10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết      pdf
           
Thứ 3 13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam      pdf
28.05   50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết      pdf
           
  13:45 10m Súng trường hơi nam      pdf
    10m Súng trường hơi nam - MQS      pdf
    10m Súng trường hơi nam - Chung kết   Video  pdf
           
  13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 1      pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ - 2      pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ - MQS      pdf
           
Thứ 4 13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ      pdf
29.05   50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết      pdf
           
  13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam      pdf
    25m Súng ngắn bắn nhanh nam - MQS      pdf
    25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết      pdf
           
  13:45 10m Súng ngắn hơi nữ      pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ - MQS      pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết      pdf
           
Thứ 5 13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
30.05   10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết      pdf
           
  16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
    10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết      pdf
           
           
           

------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM THAM DỰ

  10m Súng ngắn hơi nam      
  Trần Quốc Cường  576 37/162  
  Hoàng Xuân Vinh  573 50/162  
  Nguyễn Hoàng Phương  567 97/162  
         
  10m Súng ngắn hơi nữ       
  Bùi Thý Thu Thuỷ  578 10/136  
         
  25m Súng ngắn thể thao nữ       
  Bùi Thuý Thu Thuỷ  563 79/105  
         
  25m Súng ngắn bắn nhanh nam      
  Hà Minh Thành  584 45/83  
         
  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  565 28/47  
  Bùi Thý Thu Thuỷ  276    
  Nguyễn Hoàng Phương  289