CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI - IND 2019

 NEW DELHI, IND  23.02 - 27.02.2019
   Đội tuyển Việt Nam tham dự  
   HUY CHƯƠNG  MEDAL

------------------------------------------------------------------------------------------

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KLQGmới   ↓
           
T7 23.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nam - 1    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam - 2    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam - MQS    pdf
           
    13:15 10m Súng trường hơi nữ    pdf
      10m Súng trường hơi nữ - MQS    pdf
      10m Súng trường hơi nữ - Chung kết     pdf
           
CN 24.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết     pdf
           
    13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ - MQS    pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết     pdf
           
    13:45 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
      10m Súng ngắn hơi nam - MQS    pdf
      10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết     pdf
           
T2 25.02 10:45 10m Súng trường hơi nam    pdf
      10m Súng trường hơi nam - MQS    pdf
      10m Súng trường hơi nam - Chung kết     pdf
           
    12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1    pdf
    10:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 1    
    14:15 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 2    
           
T3 26.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ    
    11:15 10m Súng ngắn hơi nữ - 1    
    12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 2    
    13:45 10m Súng ngắn hơi nữ - 2    
    14:15 50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết     
    16:15 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết     
    17:45 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết     
           
T4 27.02 10:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 1    
    11:55 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 2    
    13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết     
           
    13:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 1    
    14:55 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 2    
    16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết