CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI - IND 2019

 NEW DELHI, IND  23.02 - 27.02.2019
   Kỷ lục QG mới   Kỷ lục Quốc gia cũ
   HUY CHƯƠNG  MEDAL

------------------------------------------------------------------------------------------

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KL mới
           
T7 23.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nam - 1    
    10:45 10m Súng trường hơi nữ - 1    
    11:30 25m Súng ngắn thể thao nữ - 1    
    13:15 10m Súng trường hơi nữ - 2    
    14:15 50m Súng trường 3 tư thế nam - 2    
    13:45 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết     
           
CN 24.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nam    
    11:15 10m Súng ngắn hơi nam - 1    
    13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ - 2    
    13:45 10m Súng ngắn hơi nam - 2    
    14:15 50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết     
    16:15 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết     
    17:45 25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết     
           
T2 25.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 1    
    10:45 10m Súng trường hơi nam - 1    
    12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1    
    13:15 10m Súng trường hơi nam - 2    
    14:15 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 2    
    15:45 10m Súng trường hơi nam - Chung kết     
           
T3 26.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ    
    11:15 10m Súng ngắn hơi nữ - 1    
    12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 2    
    13:45 10m Súng ngắn hơi nữ - 2    
    14:15 50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết     
    16:15 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết     
    17:45 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết     
           
T4 27.02 10:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 1    
    11:55 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 2    
    13:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 1    
    13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết     
    14:55 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 2    
    16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết