CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI - KOR 2018

Đội tuyển Bắn súng Việt nam tham dự

Tổng hợp thành tích giải

Vận động viên Việt Nam phá kỷ lục Quốc gia

HUY CHƯƠNG

------------------------------------------------------------------------------------------
 

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG  KL  Ký hiệu
             
CN 22.04 07:00 10m Súng trường hơi nam    pdf  AR60
    11:00 10m Súng trường hơi nữ  CHN  pdf  AR60W
    11:15 10m Súng trường hơi nam - Chung kết  RUS  pdf  AR60F
    15:15 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  CHN  pdf  AR60WK
             
T2 23.04 07:00 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf  SP
    08:00 Đĩa bay Trap nữ  SMR  pdf  TR125W
    09:30 25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    pdf  SPF
    10:00 10m Súng trường hỗn hợp đồng đội  RUS  pdf  ARMIX
    11:45 10m S.trường hỗn hợp đồng đội - Chung kết    pdf  ARMIXF
    14:15 Đĩa bay Trap nữ - Chung kết    pdf  TR125WF
             
T3 24.04 07:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf  AP60
    07:00 Đĩa bay Trap nam    pdf  TR125
    11:15 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf  AP60F
    14:15 Đĩa bay Trap nam - Chung kết    pdf  TR125F
             
T4 25.04 06:30 50m Súng trường 3x40 nam - 1    pdf  FR3X40
    07:00 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf  AP60W
    07:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  KOR  pdf  RFP
    07:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội   KUW  pdf  TR125MIX
    09:15 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf  SP60WF
    10:00 50m Súng trường 3x40 nam - 2    pdf  FR3X40
    11:15 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf  RFPF
    14:30 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết    pdf  TR125F
             
T5 26.04 06:30 50m Súng trường 3x40 nam    pdf  FR3X40
    10:00 50m Súng trường 3x40 nữ - 1  CRO  pdf  R3X40
    10:15 50m Súng trường 3x40 nam - Chung kết    pdf  FR3X40F
    11:00 10m Súng ngắn hỗn hợp đồng đội  IND  pdf  APMIX
    12:45 10m S.ngắn hỗn hợp đồng đội - Chung kết  CHN  pdf  APMIXF
    14:30 50m Súng trường 3x40 nữ - 2    pdf  R3X40
             
T6 27.04 07:00 50m Súng trường 3x40 nữ    pdf  R3X40
    10:45 50m Súng trường 3x40 nữ - Chung kết    pdf  R3X40WF
             
T7 28.04 06:30 Đĩa bay Skeet nam - 1    pdf  SK125
    07:40 Đĩa bay Skeet nữ    pdf  SK125W
    14:15 Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết  USA  pdf  SK125WF
             
CN 29.04 06:30 Đĩa bay Skeet nam - 2      SK125
    14:30 Đĩa bay Skeet nam - Chung kết      SK125F