CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI - MỸ 2018

FORT BENNING, USA. 09.05 - 14.05.2018

 

   HUY CHƯƠNG  MEDAL

------------------------------------------------------------------------------------------

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KLTG  Ký hiệu
             
T4 09.05 20:00 10m Súng trường hơi nữ CHN  pdf  AR60W
T5 10.05 00:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf  AP60
    00:15 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    pdf  AR60WF
    02:15 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf  AP60F
             
    20:00 50m Súng trường 3x40 nam    pdf  FR3X40
    23:45 50m Súng trường 3x40 nam - Chung kết    pdf  FR3X40F
    23:45 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf  SPW
T6 11.05 02:00 25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    pdf  SPWF
             
    20:00 10m Súng trường hơi nam    pdf  AR60
    22:15 10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf  AR60F
             
T7 12.05 20:00 10m Súng ngắn hơi nữ  GRE  pdf  AP60W
    20:00 50m Súng trường 3x40 nữ    pdf  R3X40W
    22:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf  RPF
             
    22:15 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf  SP60W
CN 13.05 00:00 50m Súng trường 3x40 nữ - Chung kết    pdf  R3X40WF
    02:15 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf  RPFF
             
    20:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf  APMIX
    21:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf  APMIXF
    23:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  CHN  pdf  ARMIX
T2 14.05 00:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf  ARMIXF
             
             
             
             
             

------------------------------------------------------------------------------------------

      CÚP THIẾU NIÊN THẾ GIỚI      
             
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG      
             
T2 14.05 20:00 10m Súng trường hơi nam thiếu niên      
    22:00 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên      
    22:15 10m Súng trường hơi nam thiếu niên - Chung kết      
    23:30 10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên      
    23:45 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên - Chung kết      
             
T3 15.05 01:30 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên      
    01:45 10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên - Chung kết      
    02:15 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên - Chung kết