ĐẠI ĐỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á - 2017

 
     HUY CHƯƠNG    
           
THỨ  NGÀY GIỜ  NỘI DUNG   Tải về
           
T7  19.08    Khai mạc SEA Games    
CN  20.08        
T2  21.08  08:30  Đĩa bay Double Trap nam    pdf
     12:00  Đĩa bay Double Trap nam - Chung kết    pdf
           
T3  22.08  08:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
     08:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
     08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
     10:30  50m Súng ngắn bắn chậm nam - Chung kết    pdf
     12:00  10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf
     13:30  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    pdf
           
T4  23.08  08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
     08:00  50m Súng trường bắn nằm nam    pdf
     08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
     08:30  Đĩa bay Skeet nam    pdf
     10:30  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    pdf
     11:00  Đĩa bay Skeet nam - Chung kết    pdf
     11:00  50m Súng trường nằm nam - Chung kết    pdf
     12:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf
           
T5  24.08  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
     08:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
     11:00  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf
           
T6  25.08  08:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
     08:00  50m Súng trường 3x40 nam    pdf
     11:30  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf
     13:00  50m Súng trường 3x40 nam - Chung kết    pdf
           
T7  26.08  08:00  50m Súng trường 3x20 nữ    pdf
     08:30  Đĩa bay Trap nam    pdf
     11:30  50m Súng trường 3x20 nữ - Chung kết    pdf
     13:30  Đĩa bay Trap nam - Chung kết    pdf
           
T4  30.08    Bế mạc SEA Games