ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – SEA Games lần thứ 30, năm 2019

   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL QG
       mới  
 02.12  08:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
     10m Súng trường hơi nam - Chung kết     pdf
         
 03.12  08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
     10m Súng trường hơi nữ - Chung kết     pdf
         
 04.12  08:00  Tập    
         
 05.12  08:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội - Loại 1    pdf
     10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội - Loại 2    pdf
     10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết    pdf
         
 06.12  08:00  Tập    
         
 07.12  08:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
     10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết     pdf
         
 08.12  08:00  Tập    
         
 09.12  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
     10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết     pdf
         
 10.12  08:00  Đĩa bay Trap nam    pdf
     Đĩa bay Trap nam - Đồng đội    pdf
     Đĩa bay Trap nam - Chung kết     pdf
         
         
         
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------