Điều lệ giải Tay súng xuất sắc năm 2017

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU
GIẢI TAY SÚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2017
 
I/ Thời gian và địa điểm:
1.Thời gian:           Từ ngày 12 đến 21 tháng 9 năm 2017
2. Địa điểm:           Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

II/ Tính chất và nội dung thi đấu:
1.Tính chất: Thi tranh giải cá nhân. 
2. Nội dung của môn thi:

          A.Các nội dung thi dành cho Nam:

 
1   50m súng trư­ờng tự chọn nằm bắn 60 viên       Chung kết
2   50m súng trư­ờng tự chọn 3 tư­ thế 3x40     Chung kết
3   10m súng trư­ờng hơi 60 viên   Chung kết theo luật mới
4   50m súng ngắn tự chọn 60 viên  Chung kết
5   10m súng ngắn hơi 60 viên  Chung kết theo luật mới
6   25m súng ngắn bắn nhanh 2x30   Chung kết theo luật mới
7   25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam 3x20     
8   25m súng ngắn ổ quay 30+30  
9   25m súng ngắn thể thao 30+30  
10   10m súng trư­ờng hơi di động tiêu chuẩn 30+30 Chung kết
11   10m súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên   
12    Bắn đĩa bay Trap   Chung kết
13   Bắn đĩa bay Double Trap  Chung kết
14   Bắn đĩa bay Skeet     Chung kết
    
          B.Các nội dung thi dành cho Nữ:
 
1 50m súng trư­ờng thể thao nằm bắn 60 viên  
2 50m súng trường thể thao 3 tư­ thế 3x20       Chung kết
3 10m súng trư­ờng hơi 40 viên Chung kết theo luật mới
4 25m súng ngắn thể thao 30+30  Chung kết theo luật mới
5 10m súng ngắn hơi 40 viên  Chung kết theo luật mới
6 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn 20+20    Chung kết
7 10m súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên    
8 Bắn đĩa bay Trap Chung kết
9 Bắn đĩa bay Double Trap Chung kết
10  Bắn đĩa bay Skeet   Chung kết

III/ Đối tư­ợng và điều kiện tham dự thi:
1. Vận động viên thi đấu cho địa phương nào phải có Hộ khẩu thường trú tại địa phương đó (giấy xác nhận quân số của cấp có thẩm quyền đối với ngành Công An, Quân Đội và Giáo Dục Đào Tạo).
2. Những vận động viên không có Hộ khẩu th­ường trú và giấy xác nhận quân số của ngành (Công an, Quân đội và Giáo dục đào tạo) thì căn cứ vào hợp đồng sử dụng và chuyển nh­ượng vận động viên có thời hạn ký kết tối thiểu trư­ớc ngày 01-01-2017.
3. Mỗi vận động viên chỉ đ­ược thi một nhóm nội dung súng ngắn, súng trường hoặc đĩa bay.
4. Thi cá nhân mỗi nội dung phải có 03 vận động viên trở lên đăng ký dự thi mới tổ chức thi đấu.
5. Các vận động viên tham gia thi đấu phải mặc đồng phục địa phư­ơng (tại Lễ khai, Bế mạc, Trao thư­ởng).

IV/ Xếp hạng:
Xếp hạng cá nhân: Theo tổng số điểm nhất, nhì, ba của từng nội dung, nếu bằng điểm thì xếp hạng theo Luật bắn súng của Liên đoàn bắn súng Thế giới (ISSF) hiện hành. Trong tr­ường hợp có 03 vận động viên tham dự ở 01 nội dung thì vẫn trao cả bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng.

V/ Luật thi đấu:

1. Thực hiện theo Luật bắn súng của Liên đoàn bắn súng Thế giới (ISSF) hiện hành và Điều lệ của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.
2. Không thực hiện Nữ bắn thay Nam.
3. Thực hiện thi bắn Chung kết ở 18 nội dung theo luật Bắn súng của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF).

VI/ Khen th­ưởng và kỷ luật:

1. Khen th­ưởng:
* Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch:
- Công nhận Kỷ lục Quốc gia cá nhân và đẳng cấp vận động viên.
* Liên đoàn Bắn súng Việt Nam:
- Trao huy ch­ương cho cá nhân xếp hạng Nhất, Nhì, Ba.
- Trao tiền thư­ởng HCV cá nhân và phá kỷ lục quốc gia.
* Địa phương:
- Trao tiền thưởng nhất, nhì, ba cho VĐV và HLV của địa phương mình theo quy định hiện hành.

2. Kỷ luật:
- Thực hiện các hình thức kỷ luật theo Luật của Liên đoàn bắn súng Thế giới (ISSF) và Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

VII. Khiếu nại:
- Tr­­ưởng đoàn, Lãnh đội và HLV có danh sách đăng ký tham dự giải mới đ­ợc khiếu nại.
- Mỗi khiếu nại bằng văn bản nộp kèm 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) lệ phí.

VIII. Kinh phí:
Các đơn vị về dự thi :
- Tự túc tiền ăn, ngủ và tàu xe đi lại.
- Mỗi VĐV dự thi đóng lệ phí 200.000đ/nội dung thi đấu (Hai trăm nghìn đồng).
- VĐV bắn đĩa bay dự thi đóng lệ phí 200.000đ/tổ dùng cho tập luyện và thi đấu.
- Lệ phí làm thẻ thi đấu cho mỗi VĐV, huấn luyện viên là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), thẻ có giá trị trong 05 năm.
- Lệ phí thi đấu nộp về Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

IX. Đăng ký thi đấu:
- Đăng ký dự thi sơ bộ phải có chữ ký và dấu xác nhận của địa ph­ương, đơn vị , ảnh VĐV- HLV (3x4 nếu làm thẻ mới) trư­ớc ngày 12 tháng 8 năm 2017 (theo dấu của b­ưu điện nơi gửi)
- Đăng ký theo mẫu đăng ký của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam (mẫu kèm theo ĐL)
- Đăng ký dự thi chính thức có chữ ký và dấu xác nhận của địa phương, đơn vị phải gửi về ban tổ chức trư­ớc ngày 26 tháng 8 năm 2017 (theo dấu của b­ưu điện nơi gửi)
- Nếu không gửi lại đăng ký chính thức thì coi như­ đăng ký theo danh sách sơ bộ.
- Sau khi đăng ký chính thức nếu vì lý do nào đó không tham dự  thi đấu coi như bỏ cuộc.

          Đăng ký thi đấu gửi về:
          Liên đoàn Bắn súng Việt Nam - Tổng cục Thể dục Thể thao
          Địa chỉ: 36 Trần phú, Ba Đình, Hà Nội
          Tel/fax: 043.7336010.

Điều lệ giải Tay súng xuất sắc năm 2017