Giải Súng hơi thanh thiếu niên quốc gia năm 2017


Theo kế hoạch tổ chức các Giải thi đấu năm 2017, Giải Súng hơi Thanh thiếu niên quốc gia được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại tỉnh Đăk Lăk. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các vận động viên tập trung và đạt kết quả tốt  tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời được sự đồng ý của của Tổng cục Thể dục thể thao, Giải  Súng hơi Thanh thiếu niên quốc gia  năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 6 năm 2017 tại ĐăkLăk. 
 
    Điều lệ - Lịch cũ  
      Công văn thay đổi thời gian thi đấu  
      Đăng ký sơ bộ  
      Nhật ký  
      Tổng hợp thành tích giải  
      Tổng hợp thành tích năm  
      Kỷ lục mới - 04 -------------------- Kỷ lục TTN cũ  
      HUY CHƯƠNG  
         
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG  
         
T2 05.06 08:00 BTC đón tiếp các đoàn  
    09:00 Họp Trọng tài  
    08:00 VĐV tập luyện  
         
T3 06.06 09:00 BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội  
    08:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu  
    08:00 VĐV tập luyện  
         
T4 07.06 08:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nữ - 16  Xong
    08:00 10m súng trường hơi phổ thông nữ- 16  Xong
    09:30 10m súng trường hơi phổ thông nữ - 18  Xong
    11:00 10m súng trường hơi phổ thông nam - 16  Xong
    13:30 10m súng trường hơi phổ thông nam - 18  Xong
      Huy chương đến hết ngày 07.06.2017  
         
T5 08.06 08:00 Khai mạc, trao thưởng đợt 1  
    09:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nữ - 18  Xong
    09:00 10m súng ngắn hơi nữ - tuổi 16  Xong
    10:30 10m súng ngắn hơi nữ - tuổi 18  Xong
    12:00 10m súng ngắn hơi nam - tuổi 16  Xong
    13:30 10m súng trường di động tiêu chuẩn nam - 16  Xong
    13:45 10m súng ngắn hơi nam - tuổi 18  Xong
    16:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nam - 18  Xong
      Huy chương đến hết ngày 08.06.2017  
         
T6 09.06 08:00 10m súng trường hơi nữ - 16  Xong
    08:00 10m súng trường di động hỗn hợp nữ - 16  Xong
    09:30 10m súng trường hơi nữ - 18  Xong
    11:00 10m súng trường hơi nam - 16  Xong
    11:00 10m súng trường di động hỗn hợp nữ - 18  Xong
    12:30 10m súng trường hơi nam - 18  Xong
    13:30 10m súng trường di động hỗn hợp nam - 16  Xong
    15:00 10m súng trường di động hỗn hợp nam - 18  Xong
      Huy chương đến hết ngày 09.06.2017  
         
T7 10.06 09:00 Trao thưởng, Bế mạc