Lịch Thi Đấu Giải Cúp Quốc Gia Năm 2017

Lịch Thi Đấu
           LIÊN ĐOÀN      
  BẮN SÚNG VIỆT NAM      
 
       
CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA NĂM 2017
Lịch Thi Đấu Bắn Súng
(Tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từ ngày 03 đến ngày 11 tháng 4 năm 2017)
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THI ĐẤU CHUNG KẾT ĐỊA ĐIỂM
03/4 08:00 - 16:30 BTC đón tiếp các đoàn   TT HL TT QG HN
  09:00 Họp Trọng tài   Hội trường Trường bắn
  08:00 - 16:30 VĐV tập luyện   Trường bắn
04/4 09:00 - 11:30 BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội   Hội trường Trường bắn
  09:00 - 11:30 Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu   Trường bắn
  08:00 - 11:30 VĐV tập luyện   Trường bắn
05/4 08:00 Khai mạc   Hội trường Trường bắn
  09:00 - 10:00 10m Súng ngắn hơi nữ (Đợt I)   Trường bắn 10 m
  10:45 - 11:45 10m Súng ngắn hơi nữ (Đợt II)   Trường bắn 10 m
  15:00 10m Súng ngắn hơi nữ Chung kết Trường bắn 10 m
  09:00 - 10:45 50m Súng ngắn bắn chậm nam    Trường bắn 50 m
  14:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam  Chung kết Trường bắn 50 m
06/4 09:00 - 10:30 10m Súng trường hơi nam (Đợt I)   Trường bắn 10 m
  11:15 - 12:45 10m Súng trường hơi nam (Đợt II)   Trường bắn 10 m
  14:00 10m Súng trường hơi nam Chung kết Trường bắn 10 m
  09:00  10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ Tranh HC Trường bắn 10 m
  09:00 - 10:00 50m Súng trường nằm nữ   Trường bắn 50 m
  09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam Chung kết Trường bắn 25 m
07/4 09:00  10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam Tranh HC Trường bắn 10 m
  09:00 - 10:00 10m Súng trường hơi nữ (Đợt I)   Trường bắn 10 m
  10:45 - 11:45 10m Súng trường hơi nữ (Đợt II)   Trường bắn 10 m
  14h00 10m Súng trường hơi nữ Chung kết Trường bắn 10 m
  09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ Chung kết Trường bắn 25 m
  16:00 Trao thưởng đợt I   Hội trường Trường bắn
08/4 09:00 - 10:30 10m Súng ngắn hơi nam   Trường bắn 10 m
  15h00 10m Súng ngắn hơi nam Chung kết Trường bắn 10 m
  09:00  10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ   Trường bắn 10 m
  09:00 - 10:00 50m Súng trường nằm nam    Trường bắn 50 m
  14:00 50m Súng trường nằm nam  Chung kết Trường bắn 50 m
09/4 09:00  10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam   Trường bắn 10 m
  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    Trường bắn 25 m
  09:00 - 11:00 50m Súng trường 3x20 nữ   Trường bắn 50 m
  14:00 50m Súng trường 3x20 nữ Chung kết Trường bắn 50 m
10/4 09:00  25m Súng ngắn thể thao nam   Trường bắn 25 m
  09:00 - 12:15 50m Súng trường 3x40 nam   Trường bắn 50 m
  14:00 50m Súng trường 3x40 nam Chung kết Trường bắn 50 m
11/4 08:00  25m Súng ngắn Ổ quay nam   Trường bắn 25 m
  11:00 Trao thưởng đợt II, Bế mạc   Hội trường Trường bắn
Ghi chú: Các ngày thi đấu, Vận động viên tập luyện từ 14:00 đến 16:00    
      BAN TỔ CHỨC
    Lịch cập nhập mới nhất: ngày 10/4/2017