Liên hệ

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 84-4-37 336 010
Fax: 84-4-37336010/ 84-4-38232455
Email: vnshootingfe@gmail.com
Website: http://vsf.org.vn