SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN - 2019

Thanh Hoá, 20.03 - 27.03.2019

 

   Kỷ lục TTN 08  
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL.TTN  
         mới  
 T4  20.03  08:00  Đón tiếp    
     08:00  Tập luyện    
     15:00  Họp Trọng tài    
           
 T5  21.03  08:00  Tập luyện    
     09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí    
     15:00  Họp Trưởng đoàn    
           
 T6  22.03  08:00  Khai mạc    
     09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam - 16    pdf
     10:30  10m Súng trường hơi phổ thông nam - 18    pdf
           
 T7  23.03  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - 18 02 HN   pdf
     09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ - 16    pdf
     10:30  10m Súng trường hơi phổ thông nữ - 18 02 HCM  pdf
           
 CN  24.03  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - 16 02 HP  pdf
     08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - 18 QĐ-HN  pdf
     09:00  10m Súng trường hơi nam - 16    pdf
     11:00  10m Súng trường hơi nam - 18    pdf
           
 T2  25.03  07:30  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - 18    pdf
     11:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam - 16  HP  pdf
     08:00  10m Súng trường hơi nữ - 16  HCM-QĐ  pdf
     09:50  10m Súng trường hơi nữ - 18  HCM-HN  pdf
     11:40  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 16  QNI  pdf
     11:40  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 18  HN  pdf
           
 T3  26.03  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam - 18  HN-QĐ  pdf
     08:00  10m Súng ngắn hơi nam - 16  ĐL  pdf
     09:50  10m Súng ngắn hơi nam - 18    pdf
     11:40  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 16    pdf
     11:40  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 18    pdf
           
 T4  27.03  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ - 16  02 HCM  pdf
     09:50  10m Súng ngắn hơi nữ - 18  HN- ĐNA  pdf
     15:00  Bế mạc    
           

------------------------------------------------------------------------------------------