SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA - 2018

TRUNG TÂM HL TT QG - ĐÀ NẴNG, 11.06 - 19.06.2018
   HUY CHƯƠNG
 Tổng hợp thành tích giải
 

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    
           
 T2  11.06  08:00  BTC đón tiếp các đoàn    
     08:00  Tập luyện các tuyến    
     09:00  Họp trọng tài    
           
 T3  12.06  08:00  Tập luyện các tuyến    
     09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị    
     09:00  BTC họp với lãnh đội, trưởng đoàn    
           
 T4  13.06  08:00  Khai mạc    
     09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam - 16    
     09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam - 18    
           
 T5  14.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - 16    
     12:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - 18    
     08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ - 16    
     11:15  10m Súng trường hơi phổ thông nữ  - 18    
           
 T6  15.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - 16    
     12:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - 18    
     08:00  10m Súng trường hơi nam - 16    
     11:45  10m Súng trường hơi nam - 18    
           
 T7  16.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - 16    
     08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - 18    
     08:00  10m Súng trường hơi nữ - 16    
     08:00  10m Súng trường hơi nữ - 18    
           
 CN  17.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam - 16    
     08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam - 18    
     08:00  10m Súng ngắn hơi nam - 16    
     08:00  10m Súng ngắn hơi nam - 18    
           
 T2  18.06  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ - 16    
     08:00  10m Súng ngắn hơi nữ - 18    
     15:00  Bế mạc    
           
           
           
       TRONG CÁC NGÀY THI ĐẤU    
       Được tập luyện từ sau khi kết thúc nội dung thi đấu đến 17:00 cùng ngày    
           
           
           
           
           
           
  ---------------- -----------------