TAY SÚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA - 2018

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH. 20.09 - 29.09.2018
 
   Đăng ký sơ bộ  Điều lệ và lịch
   Số lượng thành viên tham dự  Lượt đấu
   Nhật ký giải  
   Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
   Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
           
 T5  20.09  08:00  Đón tiếp các đoàn    
     08:00  Tập luyện các tuyến    
     09:00  Họp trọng tài    
           
 T6  21.09  08:00  Họp trọng tài    
     09:00  Họp BTC - Trưởng đoàn    
     09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu    
           
 T7  22.09  08:00  10m Súng trường hơi nữ    --
       10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    --
     08:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    --
     16:00  Khai mạc    
           
 CN  23.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    --
       10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ - C.kết     --
     08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    --
       10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    --
     08:00  50m Súng trường nằm nam    --
     11:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    --
           
 T2  24.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    --
       10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - C.kết    --
     08:00  10m Súng trường hơi nam    --
       10m Súng trường hơi nam - Chung kết    --
     08:00  50m Súng trường nằm nữ    --
     13:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    --
       25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    --
           
 T3  25.09  08:00  10m Súng ngắn hơi nam    --
       10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    --
     08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    --
     08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    --
       50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    --
           
 T4  26.09  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    --
     08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    --
     09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    --
     10:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    --
     11:00  25m Súng ngắn thể thao nam    --
       25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    --
           
 T5  27.09  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    --
       50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    --
           
 T6  28.09  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    --
     15:00  Bế mạc