TAY SÚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA - 2018

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH. 20.09 - 29.09.2018
 
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
           
 T5  20.09  08:00  Đón tiếp các đoàn    
     08:00  Tập luyện các tuyến    
     09:00  Họp trọng tài    
           
 T6  21.09  08:00  Họp trọng tài    
     09:00  Họp BTC - Trưởng đoàn    
     09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu    
           
 T7  22.09  08:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
     08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
     16:00  Khai mạc    
           
 CN  23.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
     08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
     08:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
     11:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
           
 T2  24.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
     08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
     13:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf
     08:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
     08:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
     13:00  10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf
     10:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
     15:00  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf
     14:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
           
 T3  25.09  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
     08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
     14:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    pdf
     08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
     10:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
     11:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
     13:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
     18:00  Bế mạc