VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG QUỐC GIA - 2019

TRUNG TÂM HLTTQG HÀ NỘI. 01.10 - 10.10.2019
   Đăng ký sơ bộ  Lịch và điều lệ
   Nhật ký giải  Số lượng thành viên tham dự
   HUY CHƯƠNG  Lượt đấu

------------------------------------------------------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới  
 01.10  08:00  Đón tiếp    
   08:00  Tập luyện    
   09:00  Họp trọng tài    
         
 02.10  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu    
   10:30  Họp BTC, Lãnh đội    
         
   09:00  Tập - 10m Súng trường hơi nam     
   09:00  Tập - 50m Súng ngắn nam     
         
 03.10  09:00  10m Súng trường hơi nam    DS
     10m Súng trường hơi nam - Đồng đội    --
     10m Súng trường hơi nam - Chung kết     --
         
   09:00  50m Súng ngắn nam    DS
     50m Súng ngắn nam - Đồng đội    --
         
 04.10  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    --
     10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Đ.đội    --
     10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - C.kết     --
         
   08:00  10m Súng trường hơi nữ    --
     10m Súng trường hơi nữ - Đ.đội    --
     10m Súng trường hơi nữ - C.kết     --
         
   09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    --
     25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đồng đội    --
     25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết     --
         
   09:00  50m Súng trường nằm nam    --
     50m Súng trường nằm nam - Đồng đội    --
         
   09:00  Đĩa bay Skeet nữ    --
     Đĩa bay Skeet nữ - Đồng đội    --
     Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết     --
         
   09:00  Đĩa bay Skeet nam    --
     Đĩa bay Skeet nam - Đồng đội    --
     Đĩa bay Skeet nam - Chung kết     --
   16:30  Khai mạc    
         
 05.10  08:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam    --
     10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Đ.đội    --
     10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - C.kết    --
         
   08:00  10m Súng ngắn hơi nam    --
     10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội    --
     10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết     --
         
   09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    --
     25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội    --
     25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết     --
         
   09:00  50m Súng trường nằm nữ    --
     50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội    --
         
   09:00  Đĩa bay Trap nữ    --
     Đĩa bay Trap nữ - Đồng đội    --
     Đĩa bay Trap nữ - Chung kết     --
         
   09:00  Đĩa bay Trap nam    --
     Đĩa bay Trap nam - Đồng đội    --
     Đĩa bay Trap nam - Chung kết     --
   15:00  Trao thưởng    
         
 06:00  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    --
     10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - Đ.đội    --
         
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    --
     10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội    --
     10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết     --
         
   09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    --
     25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội    --
         
   09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    --
     Đĩa bay Double Trap nữ - Đồng đội    --
         
   09:00  Đĩa bay Double Trap nam    --
     Đĩa bay Double Trap nam - Đồng đội    --
     Đĩa bay Double Trap nam - Chung kết     --
         
 07.10  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    --
     10m Súng trường di động hỗn hợp nam - Đ.đội    --
         
   08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    --
     10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết     --
         
   09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    --
     50m Súng trường 3 tư thế nam - Đồng đội    --
     50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết     --
         
   09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội    --
     Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết    --
   15:00  Trao thưởng    
         
 08.10  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    --
     25m Súng ngắn thể thao nam - Đồng đội    --
         
   09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    --
     50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội    --
     50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết     --
         
   09:00  Đĩa bay Skeet hỗn hợp    --
     Đĩa bay Skeet hỗn hợp - Chung kết     --
         
 09.10  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    --
     25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội    --
         
   08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    --
     10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết     --
   15:00  Bế mạc