Vô địch bắn súng trẻ Quốc gia - 2017

 
      HUY CHƯƠNG    
           
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KL Tải về
           
T5 03.08 08:00 Khai mạc    
    09:00 10m Súng trường hơi nữ    pdf
    09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
    09:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
      Huy chương đến 03.08.2017    pdf
           
T6 04.08 08:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
    08:30 10m Súng trường hơi nam    pdf
    08:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
      Huy chương đến 04.08.2017    pdf
           
T7 05.08 08:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
    08:30 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
    08:30 50m Súng trường nằm nữ    pdf
    08:30 25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf  
      Huy chương đến 05.08.2017    pdf
           
CN 06.08 08:30 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf  
    08:30 10m Súng ngắn hơi nam    pdf  
    08:30 50m Súng trường 3x40 nam    pdf  
      Huy chương đến 06.08.2017    pdf
    14:00 Trao thưởng đợt 1    
           
T2 07.08 08:30 10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf  
    08:30 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf  
    08:30 50m Súng trường 3x20 nữ    pdf  
      Huy chương đến 07.08.2017    pdf
           
T3 08.08 08:30 25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
    08:30 50m Súng trường bắn nằm nam    pdf
      Huy chương đến hoàn thành    pdf
    11:00 Trao thưởng, Bế mạc     
           
           
      Giờ thông báo là giờ bắn tính điểm