VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA - 2019

TRUNG TÂM HL TT QG - HÀ NỘI. 01.07 - 10.07.2019

   Đăng ký thi đấu sơ bộ  Điều lệ và lịch
     Điều chỉnh tuổi thi đấu
   HUY CHƯƠNG  MEDAL
     

------------------------------------------------------------------------------------------

CÚP BẮN SÚNG JIN JONG OH LẦN THỨ NHẤT

01.07 - 02.07.2019

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    
           
 CN  30.06  09:00  Họp BTC với trưởng đoàn    
           
     09:00  Tập luyện    
           
 T2  01.07  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ   pdf
       10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết   pdf
           
     09:45  10m Súng ngắn hơi nam   pdf
       10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết   pdf
           
 T3  02.07  08:00  10m Súng trường hơi nữ   pdf
       10m Súng trường hơi nữ - Chung kết   pdf
           
     11:00  10m Súng trường hơi nam   pdf
       10m Súng trường hơi nam - Chung kết   pdf
           
     15:00  Trao thưởng    
           

------------------------------------------------------------------------------------------

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

03.07 - 09.07.2019

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL.trẻ  
         QG.mới  
 T2  01.07  08:00  Đón tiếp    
     08:00  Tập luyện    
     09:00  Họp Trọng tài    
           
 T3  02.07  08:00  Tập luyện    
     09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí    
     09:00  Họp Trưởng đoàn    
           
 T4  03.07  08:00  Khai mạc    
     09:00  50m Súng ngắn nam    pdf
       50m Súng ngắn nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
       10m Súng trường hơi nam - Đồng đội    pdf
           
 T5  04.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
       10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Đồng đội    pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
       25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  10m Súng trường hơi nữ  VP  pdf
       10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội    pdf
           
     09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
       50m Súng trường nằm nam - Đồng đội     pdf
           
 T6  05.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
       10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
       10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
       25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội    pdf
           
     09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
       50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội    pdf
           
 T7  06.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
       10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - Đồng đội    pdf
           
     09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  HN  pdf
       10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội HCM  pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
       25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội    pdf
           
 CN  07.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
       10m Súng trường di động hỗn hợp nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
           
     09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nam - Đồng đội    pdf
           
 T2  08.07  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
       25m Súng ngắn thể thao nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội    pdf
           
 T3  09.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
       25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  VP  pdf
           
     14:00  Bế mạc