VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA 2019

TRUNG TÂM HL TT QG - HÀ NỘI. 01.07 - 10.07.2019 

 

GIẢI ĐẤU GIAO HỮU VỚI VĐV JIN JONG OH

01.07 - 02.07.2019

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG ----------------------  
           
       10m Súng trường hơi nữ    DS
       10m Súng trường hơi nam    DS
           
       10m Súng ngắn hơi nữ    DS
       10m Súng ngắn hơi nam    DS
           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

03.07 - 10.07.2019

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL.trẻ  
         QG.mới  
 T2  01.07  08:00  Đón tiếp    
     08:00  Tập luyện    
     09:00  Họp Trọng tài    
           
 T3  02.07  08:00  Tập luyện    
     09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí    
     09:00  Họp Trưởng đoàn    
           
 T4  03.07    Khai mạc    
       10m Súng trường hơi nam    
       50m Súng ngắn nam    
           
 T5  04.07    10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    
       25m Súng ngắn bắn nhanh nam    
       10m Súng trường hơi nữ    
       50m Súng trường nằm nam    
           
 T6  05.07    10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    
       10m Súng ngắn hơi nam    
       25m Súng ngắn thể thao nữ    
       50m Súng trường nằm nữ    
           
 T7  06.07    10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    
       10m Súng ngắn hơi nữ    
       25m Súng ngắn ổ quay nam    
           
 CN  07.07    10m Súng trường di động hỗn hợp nam    
       10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    
       50m Súng trường 3 tư thế nam    
           
 T2  08.07    25m Súng ngắn thể thao nam    
       50m Súng trường 3 tư thế nữ    
           
 T3  09.07    25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    
       10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    
           
 T4  10.07    Bế mạc    
           
           

------------------------------------------------------------------------------------------