VÔ ĐỊCH BẮN TRẺ QUÔC GIA 2018

TRUNG TÂM HL TT QG - Hà Nội, 18.07 - 25.07.2018

   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLTQG  ↓
           
 T2  16.07  08:00  BTC đón tiếp các đoàn    
     08:00  Tập luyện các tuyến    
     09:00  Họp trọng tài    
           
 T3  17.07  08:00  Tập luyện các tuyến    
     09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị    
     09:00  BTC họp với lãnh đội, trưởng đoàn    
           
 T4  18.07  08:00  Khai mạc    
     09:00  10m Súng trường hơi nam HD. HN  pdf
     09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
           
 T5  19.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ QĐ. HN  pdf
     09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
     09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
           
 T6  20.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam HP  pdf
     09:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
     09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ HN  pdf
     09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
           
 T7  21.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ 2 QĐ  pdf
     09:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
     09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
     09:00  Đĩa bay Skeet nữ    
     09:00  Đĩa bay Skeet nam    
           
 CN  22.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
     09:00  10m Súng ngắn hơi nữ HN.HCM  pdf
     09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
     09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
           
 T2  23.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
     09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
     09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ    DS
     09:00  Đĩa bay Trap nữ    
     09:00  Đĩa bay Trap nam    
           
 T3  24.07  09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ    DS
     09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    
     09:00  Đĩa bay Double Trap nam    
     10:30  Bế mạc    
           
           

------------------------------------------------------------------------------------------

GHI CHÚ

  Sau thi đấu, tập luyện theo danh sách của ngày thi đấu tiếp theo