VÔ ĐỊCH SÚNG HƠI CHÂU Á - 2017

 
      Nhật ký đoàn Việt Nam  
      HUY CHƯƠNG    
           
THỨ NGÀY  GIỜ NỘI DUNG   Tải
           
T6 08.12  07:30 10m Súng trường hơi nam   --
     09:45 10m Súng trường hơi nữ   --
     10:00 10m Súng trường hơi nam - Chung kết   --
     11:35 10m Súng trường hơi nam trẻ   --
     11:45 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết   --
     13:30 10m Súng trường hơi nam trẻ - Chung kết   --
           
T7 09.12  07:30 10m Súng trường hơi nữ trẻ   --
     09:20 10m Súng trường hơi nam thanh niên   --
     10:00 10m Súng trường hơi nữ trẻ - Chung kết   --
     11:35 10m Súng trường hơi nữ thanh niên   --
     11:45 10m Súng trường hơi nam thanh niên - Chung kết   --
     13:30 10m Súng trường hơi nữ thanh niên - Chung kết   --
           
CN 10.12  07:30 10m Súng ngắn hơi nam   --
     09:45 10m Súng ngắn hơi nữ   --
     10:00 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết   --
     11:35 10m Súng ngắn hơi nam trẻ   --
     11:45 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết   --
     13:30 10m Súng ngắn hơi nam trẻ  - Chung kết   --
           
T2 11.12  07:30 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ   --
     09:20 10m Súng ngắn hơi nam thanh niên   --
     10:00 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Chung kết   --
     11:35 10m Súng ngắn hơi nữ thanh niên   --
     11:45 10m Súng ngắn hơi nam thanh niên - Chung kết   --
     13:30 10m Súng ngắn hơi nữ thanh niên - Chung kết   --